Openingstijden
Medisch Centrum Dommelen is geopend maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 17.00u. Tussen 12.30u en 13.30u is de praktijk, in verband met lunchpauze, alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.
In de praktijk van huisarts De Graaff zal een aantal dagen in de week een extra huisarts werkzaam zijn. Hiermee hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn.
U bent telkens vrij te kiezen voor een afspraak bij deze arts of bij huisarts De Graaff.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak op het spreekuur vragen wij u bij voorkeur tussen 8.00u en 10.30u te bellen. Uiteraard zijn wij voor spoedgevallen de hele dag tussen 8.00u en 17.00u bereikbaar. Zowel de huisartsen, de praktijkondersteuners als de assistentes werken met een afspraakspreekuur.
Voor een consult wordt 10 minuten ingepland, in principe voldoende voor het bespreken van één klacht. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. Zij zal dan meer tijd voor u reserveren indien mogelijk.

Uitslagen opvragen
Tussen 11.00u en 12.00u, kunt u bellen voor het opvragen van uitslagen van bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s.

Telefonisch spreekuur
Wanneer u een telefonische afspraak met uw huisarts wilt dan kunt u dit aan de assistente aangeven. Belt u bij voorkeur tussen 8.00u en 10.30u. De assistente zal u vragen kort aan te geven waar het over gaat en met u afspreken wanneer u door de huisarts wordt teruggebeld.

Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om medische reden niet naar de praktijk kunnen komen. Als het enigszins mogelijk is komt u dan naar de praktijk toe, daar zijn betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. U kunt een huisbezoek aanvragen bij voorkeur tussen 8.00u en 10.30u.

EHBO en spoedgevallen
De praktijk is van 8.00u tot en met 17.00u open voor eerste hulp en spoedgevallen. Kondig, indien mogelijk, uw komst telefonisch aan bij de assistente. Wij kunnen ons dan beter op uw komst voorbereiden. Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie belt u naast de huisarts ook het alarmnummer 112.

Speciale verrichtingen
Ook voor kleine chirurgie en speciale verrichtingen kunt u bij ons terecht. Wij verwijderen o.a. talg/vetbulten, moedervlekken, ingegroeide teennagels en nemen weefsel af (biopt) voor nader onderzoek. Tevens kunt u bij ons terecht voor het plaatsen/verwijderen van een spiraaltje/Implanon, het maken van een ECG,  neusbloedingen, diagnostisch vaatonderzoek etc. etc. Wanneer u voor een van deze speciale verrichtingen een afspraak wilt maken geeft u dit dan expliciet aan de assistente aan zodat voldoende tijd en ruimte ingepland kan worden.

Herhaalrecepten
Voor herhaalrecepten kunt u bellen met de receptenlijn (via het keuzemenu van de praktijklijn). Dit kan 24u per dag, 7 dagen per week. Wanneer u op werkdagen voor 15.00u inspreekt ligt het de eerstvolgende werkdag ’s middags klaar bij uw apotheek. U begint met uw naam en geboortedatum en spreekt
vervolgens achter elkaar de namen van uw medicijnen in. Wij verzoeken u uw medicatie tijdig te bestellen.

De praktijkassistente / doktersassistente
Naast het plannen van afspraken en het geven van adviezen, voeren de assistenten een groot aantal taken zelfstandig uit, eventueel in overleg met de arts. Enkele taken zijn: het maken van uitstrijkjes, injecteren, suiker en Hb meten, oren uitspuiten, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, wonden verbinden, stikstofbehandeling van wratten, vaatmeting van de benen en geheugentests.

De praktijkondersteuners
Binnen ons centrum zijn een aantal praktijkondersteuners werkzaam. Zij verrichten in belangrijke mate, in overleg met de huisarts, de zorg voor mensen met astma, COPD, hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes en risicomanagement voor hart- en vaatziekten. Ook is er een praktijkondersteuner voor geestelijke zorg. Ze hebben allen eigen spreekuren, waarvoor u met hen afspraken kan maken. De praktijkondersteuners werken nauw samen met de huisarts, er vindt minimaal een keer per week overleg plaats.

Waarneming
Wij bieden een continue zorg binnen Medisch Centrum Dommelen. Bij afwezigheid van een van de artsen in verband met vakantie, nascholing of ziekte, zullen de anderen waarnemen voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer terug is.

Avond-, nacht- en weekenddienst
Na 17.00u en in het weekend wordt de spoedeisende medische hulp verzorgd door de dokterspost. U kunt deze bereiken op telefoonnummer: 0900 – 2049220. Houdt u uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Inschrijvingen
De praktijk is geopend voor patiënten uit het zorggebied Valkenswaard/ Dommelen.

Wijzigingen
Wij verzoeken u om wijzigingen van adres, telefoonnummer of verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Privacyreglement
Om een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bieden, wordt er in de huisartsenpraktijk een medisch dossier bijgehouden, waarin ook de registratie van uw contacten met de huisarts te vinden is.
Op al deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Alle medewerkers van Medisch Centrum Dommelen hebben toegang tot uw medisch dossier en zijn gehouden aan hun beroepsgeheim.
De huisartsen waken erover, dat met uw medisch dossier vertrouwelijk wordt omgegaan. Wij hebben hiervoor ook een speciaal privacyreglement opgesteld.

Klachten
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben bespreek deze dan zo mogelijk met de huisarts.
Komen we er samen niet uit dan zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
Tel: 088- 0229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
Website: www.skge.nl